Grażyna Ognik: w pogoni za groszem (003)

 

PROGRAM MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO- ZAŁOŻENIA

Dla kogo· Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe (samodzielnie albo wspólnie z małżonkiem lub rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka. Dzieci pozostają pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną), które mają dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, a jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

· Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej; nie może im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż:
50 metrów kwadratowych, gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci
75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje
90 m kw., gdy dzieci jest czworo.

Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

Cel· Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem z rynku wtórnego lub pierwotnego·  Budowa mieszkania / domu (przez Inwestora Zastępczego również z jego wykończeniem) 

·  Budowa domu tzw. systemem gospodarczym

Cena lokaluCena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Limity cen podawane są kwartalnie na stronie  www.bgk.pl
Parametry gwarancji
  • Zakres gwarancji-nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na których pokrycie udzielany jest kredyt
  • Maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł
  • Okres spłaty kredytu-min. 15 lat
  • Waluta kredytu-PLN
  • Zabezpieczenie gwarancji – brak
  • Prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)
Spłata rodzinnaSpłata rodzinna jest to wypłata środków, dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części kredytu objętego Gwarancją wkładu własnego. Wypłata jest dokonywana na podstawie zlecenia złożonego przez kredytobiorcę w banku kredytującym nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego o kolejne dziecko.

Wysokość spłaty rodzinnej może stanowić:

20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko lub

60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie lub kolejne dziecko.

 

 

Więcej informacji: 

Grażyna Ognik

tel. 506 935 675

tel. 517 593 142

e-mail: grazyna.ognik@finanseplatinum.pl

Dodaj komentarz